abonneer nu
dossiers
Iedereen heeft wel een verhaal. Dat blijkt wel uit de rubriek De buren v...
De Provinciale Statenverkiezingen van Flevoland vinden plaats op 20 maar...
Hoogeveen en het Comité Actie voor Bethesda maakt zich grote zorgen ove...
De Cascaderun is de jaarlijkse hardloopwedstrijd in Hoogeveen.
Regio

Drenthe gaat aan de slag voor vitalere vakantieparken

Geplaatst op Friday 22 September 2017 11:09
  • Vakantiepark Westerbergen is een van de wel vitale parken. © Westerbergen

pinterestmail

Assen - De vitaliteit van de Drentse verblijfsrecreatiesector staat onder druk. Dat blijkt uit een onderzoek uit dat Recreatieschap Drenthe en de provincie Drenthe hebben gehouden onder 200 vakantieparken en grotere campings in Drenthe.

Uit het onderzoek blijkt dat de revitaliseringsopgave een brede opgave is, zowel economisch, ruimtelijk, volkshuisvestelijk als sociaal-maatschappelijk met een sterke verwevenheid over en weer. Om de vitaliteit van de recreatiesector te vergroten willen provincie, gemeenten en recreatieschap samen met ondernemers aan de slag en gezamenlijk een plan van aanpak opstellen. Hierbij is maatwerk het uitgangspunt. Provinciale Staten hebben voor de revitalisering van de verblijfsrecreatie sector in de Voorjaarsnota (Investeringsagenda) een bijdrage van € 6,5 miljoen gereserveerd. Besluitvorming hierover vindt plaats in het voorjaar van 2018.

ZKA Leisure Consultants

Bureau ZKA Leisure Consultants heeft het onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Drenthe uitgevoerd. De resultaten zijn neergelegd in het rapport ‘Vitaliteit verblijfsrecreatie Drenthe’ en donderdagavond gepresenteerd aan gemeenteraden en Provinciale Staten. Doel van het onderzoek was gedetailleerd in kaart brengen hoe het staat met de vitaliteit van de sector, vanuit het oogpunt van bedrijfsmatig functioneren. Voor het onderzoek is samengewerkt met de Drentse gemeenten en met brancheorganisatie RECRON.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 200 vakantieparken en grotere campings in Drenthe met in totaal ruim 20.000 staanplaatsen en recreatiewoningen. Het leverde een respons op van 79 procent. Het onderzoek bevestigt de signalen dat de vitaliteit van de verblijfsrecreatiesector onder druk staat.

Veertig procent vitaal

Van de onderzochte parken/campings in Drenthe is veertig procent vitaal. Vertaald naar het aantal staanplaatsen en recreatiewoningen (eenheden) is dit 67 procent. Van de onderzochte parken is 18 procent (14 procent in eenheden) minder vitaal, doordat ze gelegen zijn op een locatie die toeristisch-recreatief matig en weinig onderscheidend is of doordat de bedrijfskwaliteit onder de maat is.

Bij 42 procent (19 procent in eenheden) van de onderzochte parken is geen sprake meer van een vitaal toeristisch-recreatief aanbod. Hier is veelal sprake van een verwevenheid van verblijfsrecreatie en wonen.

Vrijetijdseconomie

De provincie Drenthe werkt aan haar ambitie om dé vrijetijdsprovincie van Nederland te zijn. Een kwalitatief hoogwaardig aanbod verblijfsrecreatie is onlosmakelijk verbonden met deze ambitie. Het onderzoek vormt het startpunt van het proces om te komen tot een langjarige, integrale aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe.

Het gehele onderzoek is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/vitalevakantieparken . 

 

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Hoogeveensche Courant' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.